Angel with the Iron Fists (1967) aka Tie Guan Yin

angelwYear..........: 1967
Directed by...: Wei Lo
Stars.........: Lily Ho, Fanny Fan, Tina Chin-Fei
Genres........: Action | Thriller
Language......: Cantonese
Subtitles.....: English [.srt]
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: 6.2 Rating | IMDB Info
Also known as.: Tie Guan Yin 
Format........: DVDrip | 1.6 GiB | 122 mins | 718x368 | avi   

Judgement of an Assassin (1977) aka Jue Sha Ling

Year..........: 1977
Directed by...: Chung Sun
Stars.........: David Chiang, Hua Tsung, Li Ching 
Genres........: Action | Adventure
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: 7.2 Rate | IMDB Info
Also known as.: Jue sha ling
Format........: DVDrip | 1.85 GiB | 94 mins | 720×368 | mkv   

Usurpers of Emperor’s Power (1983) aka Feng Shen Jie

Year..........: 1983
Directed by...: Shan Hua
Stars.........: Tony Liu, Leanne Lau, Kuo Chao 
Genres........: Action | Drama
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: 5.7 Rate | IMDB Info
Also known as.: Feng Shen Jie 
Format........: DVDrip | 1.69 GiB | 83 mins | 720×368 | mkv   

Awakening (1994) aka Gui mi xin qiao

Year..........: 1994
Directed by...: Chuen-Yee Cha
Stars.........: Anthony Chau-Sang Wong, Suk-Yun Hui, Po Lam 
Genres........: Fantasy | Horror 
Language......: Cantonese
Subtitles.....: English [Hard]
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0109953
Also known as.: Gui mi xin qiao 
Format........: DVDrip | 1.09 GiB | 92 mins | 656x384 | avi   

The Lady Hermit (1971) a.K.a Zhong kui niang zi

Year..........: 1971
Directed by...: Meng Hua Ho 
Stars.........: Pei-Pei Cheng, Lieh Lo, Szu Shih 
Genres........: Action | Drama
Language......: Cantonese
Subtitles.....: English [.srt]
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: 7.3 Rating | INFO
Also known as.: Zhong kui niang zi
Format........: DVDrip | 2.0 GiB | 105 mins | 720×368 | avi   

Trilogy of Swordsmanship (1972) aka Qun Ying Hui

Year..........: 1972
Directed by...: Cheh Chang, Kang Cheng
Stars.........: Shao-Hung Chan, Ching Po Chang, Yanyan Chen 
Genres........: Action | Drama | Kung Fu
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0069408/
Also known as.: Qun Ying Hui
Format........: DVDrip | 2.06 GiB | 108 mins | 720×448 | mkv   

Heaven Sword and Dragon Sabre 2 (1978) aka Yi tian tu long ji da jie ju

Year..........: 1978
Directed by...: Yuen Chor (as Chu Yuan) 
Stars.........: Fei Ai, Bobby Canavarro, Ga Yee Chan 
Genres........: Action | Drama
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0077665/
Also known as.: Yi tian tu long ji da jie ju
Format........: DVDrip | 1.67 GiB | 98 mins | 704×346 | mkv   

The Brave Archer 3 (1981) aka She diao ying xiong chuan san ji

Year..........: 1981
Directed by...: Cheh Chang
Stars.........: Sheng Fu, Niu Niu, Lung Ti 
Genres........: Action | Drama | Kung Fu
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0079896
Also known as.: She diao ying xiong chuan san ji 
Format........: DVDrip | 1.7 GiB | 92 mins | 720×368 | mkv