A City of Sadness (1989) aka Beiqíng chéngshì

Year..........: 1989
Directed by...: Hsiao-Hsien Hou
Stars.........: Tony Chiu-Wai Leung, Shu-Fen Hsin, Sung Young Chen
Genres........: Hong Kong | Taiwan
Language......: Mandarin | Min Nan | Japanese | Cantonese
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: 8.1 Rate | IMDB Info
Also known as.: Beiqíng chéngshì, 悲情城市
Format........: DVDrip | 2.40 GiB | 89 mins | 936×480 | mkv