Heaven Sword and Dragon Sabre 2 (1978) aka Yi tian tu long ji da jie ju

Year..........: 1978
Directed by...: Yuen Chor (as Chu Yuan) 
Stars.........: Fei Ai, Bobby Canavarro, Ga Yee Chan 
Genres........: Action | Drama
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0077665/
Also known as.: Yi tian tu long ji da jie ju
Format........: DVDrip | 1.67 GiB | 98 mins | 704×346 | mkv   

The Brave Archer 3 (1981) aka She diao ying xiong chuan san ji

Year..........: 1981
Directed by...: Cheh Chang
Stars.........: Sheng Fu, Niu Niu, Lung Ti 
Genres........: Action | Drama | Kung Fu
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0079896/
Also known as.: She diao ying xiong chuan san ji 
Format........: DVDrip | 1.7 GiB | 92 mins | 720×368 | mkv   

The Brave Archer 2 (1978) aka She Diao Ying Xiong Chuan Xu Ji

Year..........: 1978
Directed by...: Cheh Chang
Stars.........: Sheng Fu, Niu Niu, Feng Ku 
Genres........: Action | Drama
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0078250/
Also known as.: She Diao Ying Xiong Chuan Xu Ji
Format........: DVDrip | 1.89 GiB | 110 mins | 720×368 | mkv   

The Brave Archer (1977) aka She Diao Ying Xiong Chuan

cjjvinzjYear..........: 1977
Directed by...: Cheh Chang
Stars.........: Sheng Fu, Niu Tien, Danny Lee
Genres........: Action | Drama | Fantasy
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0078249/
Also known as.: She Diao Ying Xiong Chuan
Format........: DVDrip | 2.1 GiB | 110 mins | 720×304 | mkv   

The Bells of Death (1968) aka Duo hun ling

Year..........: 1968
Directed by...: Feng Yueh (as Feng Yue)
Stars.........: Yi Chang, Ping Chin, Hsin Yen Chao
Genres........: Action | Drama
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0164549/
Also known as.: Duo hun ling
Format........: DVDrip | 1.86 GiB | 84 mins | 704×346 | mkv   

The Jade Raksha (1968) aka Yu luo cha

Year..........: 
Directed by...: Meng Hua Ho
Stars.........: Pei-Pei Cheng, Ching Tang, Ching-Yun Huang 
Genres........:  Action | Drama | Kung Fu
Language......: Mandarin
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0063831/
Also known as.: Yu luo cha
Format........: DVDrip | 1.37 GiB | 91 mins | 864×368 | mkv   

The Adventures of Emperor Chien Lung (1977) aka Qian Long xia jiangnan

Year..........: 1977
Directed by...: Han Hsiang Li
Stars.........: Tung-Kua Ai, Shen Chan, Hsi Chang 
Genres........: Comedy
Language......: Mandarin | Cantonese
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0075637/
Also known as.: Qian Long xia jiangnan
Format........: 1.36 GiB | 99 mins | 716×368 | mkv   

Perfect Girls (1990) aka Jing zu 100 fen

Year..........: 1990
Directed by...: Jing Wong 
Stars.........: Nina Li Chi, Michelle Reis, Wilson Lam 
Genres........: Comedy | Romance
Language......: Mandarin | Cantonese
Subtitles.....: English
Country.......: Hong Kong
IMDB Link.....: http://www.imdb.com/title/tt0099889/
Also known as.: Jing zu 100 fen
Format........: DVDrip | 1.45 GiB | 91 mins | 888×480 | mkv